Několik rad

Na Akord BBS se díky jejím stránkám na internetu přihlásilo hned několik nových uživatelů! Většina z nich však na BBS ještě nikdy nebyla a po jejich prvním připojení jsme společně museli řešit hned několik problémů najednou. V následujícím textu se dovíte jak předejít komplikacím vyplývajícím z odlišnosti Bulletin Board Systému od běžného internetového připojení...


Obsah

  1. Jak se bez problémů připojit na BBS?
  2. Kde najdu seznam souborů umístěných na bbs?
  3. Proč mi nejdou stahovat soubory?
  4. Kdo je sysop a jak s ním navázat kontakt?
  5. Co je to Questionaire?
  6. Když potřebuji více času co pro to mám udělat?

Jak se bez problémů připojit na BBS ?

Pokud se přihlašujete na BBS poprvé měli byste znát základní požadavky na spojení! Předpokládám, že máte vhodný modem (vyšší rychlost je samozřejmě výhodou) a víte něco o nastavení modemu a jeho základních funkcích. Kromě modemu budete potřebovat vhodný terminál, který umí ANSI (například Hyperterminál z Windows). Ještě lepší je je terminál vyvinutý specielně pro BBS například "TERMINATE", který si můžete později stáhnout přímo z Akord BBS. Pokud se připojujete citovaným Hyperterminalem z Windows doporučuji zkontrolovat následující nastavení:

  1. Nastavení portu
  2. Nastavení modemu
  3. Nastavení terminálu 

Ve všech příkladech jde o nastavení portu com 2 jako příkladu, které je pro spojení s Akord BBS doporučen. V případě použití programu "TERMINATE" je nastavení ve Windows stejné jako pro Hyperterminál. 

Zpět  na obsah

Kde najdu seznam souborů umístěných na bbs?

Po prvním připojení na Akord BBS doporučuji novým uřivatelům, aby si stáhli "Filelist" Akord BBS (seznam souborů umístěných na BBS). Důvodem je následné snadnější vyhledávání jednotlivých souborů, které si lze dopředu vybrat ofline a při dalším připojení je snadno vyhledávačem najít, označit a stáhnout. Uspoří se tím čas potřebný na jiné činnosti. "Filelist" najdete v oblasti FILELISTY.

Zpět na obsah

Proč mi nejdou stahovat soubory?

Důvodů může být hned několik! Nejsnadněji lze odstranit špatně nastavený přenosový protokol. Přenosový protokol se dá nastavit v menu NASTAVENÍ. Většina terminálů používá jako základní přenosový přenosový protokol "ZMODEM" a proto jej lze doporučit jako protokol výchozí. Pokud máte nainstalovaný na své straně některý z dalších nabízených protokolů, můžete si jej samozřejmě odzkoušet. Druhým nejčastějším důvodem bývá nastavení modemu. Zde doporučujeme prostudovat dokumentaci modemu, kde je popsáno nastavení jednotlivých registrů a funkcí modemu. Nastavení modemů je bohužel odlišné a v některých položkách se u jednotlivých značek liší. Třetí nejčastější případ je základní nastavení portu a modemu v operačním systému. Proto si řádně prostudujte bod 1 "Jak se bez problémů připojit na BBS".    

Zpět na obsah

Kdo je Sysop a jak s ním navázat kontakt?

Sysop je zkratka pro systémového operátora, který zajišťuje provoz BBS. Sysopa lze kontaktovat z HLAVNÍHO MENU volbou "V"olej Sysopa". Je samozřejmě vhodné pokusit se o chat v tzv. úředních hodinách t.j. od 21.30 do 22.30 hodin. Pokud se Sysopa nedovoláte můžete zanechat písemný vzkaz. Pokud jde o zprávu pro Sysopa lze ji zaslat z oblasti "ZPRÁVY" za pomoci textového editoru, který je součástí BBS.

Zpět na obsah

Co je to guestionaire?

Pokud se přihlásíte poprvé na Akord BBS přímo, (tedy nevyužijete možnosti vypsat formulář na internetových stránkách Akord_centra) objeví se vám v nabídce po vypsání základních údajů questionaire, které slouží k doplnění údajů pouze pro potřebu BBS. Protože se jedná o údaje důležité pro bezproblémové spojení (o vašem modemu, operačním systému, terminálu a podobně), je vhodné tento dotazník vyplnit. Questinaire lze kdykoliv poději vyplnit znovu spuštěním z EXTRA MENU pod heslem "P"ust questionaire a opravit tak změněné údaje.

Zpět na obsah

Když potřebuji více času co pro to mám udělat?

Akord BBS má klasický systém zvyšování PRIORITY t.j. přístupových práv. Na zvyšování PRIORITY má vliv počet zavolání na BBS, množství a velikost souborů poslaných na BBS, počet poslaných zpráv a další projevy aktivity uživatele. Čím je uživatel aktivnější tím častěji se zvyšuje PRIORITA,  roste přidělený čas a možnost stáhnout více souborů.

Zpět na obsah

Jiří Wagner, Akord BBS.
Copyright © 2000  [Akord BBS]. All rights reserved.
Revised: února 23, 2005 .