NastavenÝ modemu

P°Ýklad pro com 2

Postupujte po obrßzcÝch shora dol¨ a dostanete se a× k cÝlovÚmu nastavenÝ

A je to!